Aplikovaná chemie

Čtyřletý denní obor vzdělání Aplikovaná chemie (28-44-M/01) je vhodný pro žáky základních škol se zájmem o přírodní vědy a zejména chemii. Připravuje absolventy pro výkon technických a technickoekonomických činností v nejrůznějších odvětvích průmyslu chemického, farmaceutického, potravinářského, textilního, zpracování kovů, ve službách, jako jsou čistírny, prádelny, fotolaboratoře, v kontrolních orgánech státní správy (např. hygienické stanice, obchodní inspekce) i pro podnikatelskou činnost v oboru.

V oboru Aplikovaná chemie jsou vyučovány dva cizí jazyky. V jazyce anglickém, který je hlavním cizím jazykem, se navazuje na učivo základní školy, druhý cizí jazyk je volitelný a učí se od základů.

Žák může navštěvovat chemický kroužek, případně rozvíjet sportovní aktivity zaměřené na různé sportovní disciplíny.

Koncem druhého ročníku si žák volí jedno z následujících zaměření oboru vzdělání:

Analytická chemie

  • poskytne odborné znalosti a dovednosti z moderních analytických metod, základů ekologie, chemické výroby

  • umožní absolventovi pracovat všude tam, kde se provádí chemické rozbory (odborný laborant, pracovník technické kontroly atp.)

Chemická technologie

  • poskytne odborné znalosti a dovednosti z oblasti chemických technologií, chemické techniky, technologických výpočtů

  • absolvent bude připraven k výkonu činností zajišťujících technologii chemické výroby (mistr, technolog, výrobní dispečer, operátor, normovač atp.)

Farmaceutické substance

  • poskytne základní vědomosti o vývoji, výrobě, struktuře a vlastnostech chemických léčiv

  • uplatnění najde absolvent v laboratořích a provozech farmaceutického průmyslu

Ochrana životního prostředí

  • poskytne odborné znalosti a dovednosti z oblasti chemické výroby, chemických rozborů a legislativy související s tvorbou a ochranou životního prostředí

  • absolvent bude připraven k výkonu činností v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí ve všech odvětvích hospodářství (odborný pracovník ochrany životního prostředí firmy, inspekce, hygienické stanice atp.)

odpovídá: Mgr. Jana Vlčková