Bakaláři

Bakaláři jsou školní informační systém existující více než 25 let. V dnešní době jej využívá více než polovina základních a středních škol v České republice.

Pro žáky a jejich zákonné zástupce je určena webová aplikace, která zpřístupňuje informace o klasifikaci a docházce žáků, osobní rozvrh žáka a změny v něm, akce školy, domácí úkoly apod. Umožňuje také komunikaci mezi vedením školy, učiteli, žáky a jejich rodiči. Zákonní zástupci tak mohou včas reagovat na případný špatný prospěch svého dítěte, hodiny zameškané bez jejich vědomí, kázeňské prohřešky apod. Zobrazení záznamů z elektronické třídní knihy o probírané látce a zadaných úkolech v jednotlivých předmětech přivítají např. nemocní nebo zaostávající žáci a samozřejmě i jejich rodiče.

Vstupní údaje pro rodiče i žáky obdrží zákonní zástupci na úvodních třídních schůzkách, které se konají obvykle v červnu. V případě ztráty přihlašovacích údajů lze využít samoobslužnou obnovu hesla dostupnou přes vstupní stránku webové aplikace. Nelze-li tento způsob použít (rodič nezadal svou e-mailovou adresu do systému), je nutno požádat třídního učitele o přidělení nových kódů.

Bakaláři