Ceny obědů a způsob platby stravného

Ceny obědů od 1.9.2019:

 • kategorie 7 – 14 let 29,-Kč
 • kategorie 15 a více let 32,-Kč
 • cizí strávníci 84,- Kč

Ceny obědů od 1.2.2019:

 • kategorie 7 – 14 let 28,-Kč
 • kategorie 15 a více let 31,-Kč
 • cizí strávníci 82,- Kč

Způsob platby

Obědy se platí na následující měsíc (např. platba v září je určena na říjen) inkasem z bankovního účtu.

Dle pokynů, které obdržíte mailem po registraci, si zřídíte souhlas s inkasem (povolení k inkasu). Stravovací systém bude k 15. dni v měsíci požadovat po Vaší bance zálohu stravného na příští měsíc. Pokud tato transakce proběhne úspěšně, budete mít přihlášenou stravu na každý stravný den v následujícím měsíci, pokud předem neuvedete jinak (např. trvale neodhlásíte některé dny). V případě odhlášené stravy bude snížena záloha stravného na další měsíc. Přeplatky u tohoto způsobu placení vznikají pouze v červnu, kdy se již nečerpá záloha na další měsíc (přeplatky vracíme začátkem července), nebo v případě předčasného ukončení stravování. Inkaso na září se prování 15. srpna.

Výjimečně lze stravu zaplatit jednorázovým bankovním převodem na účet pro mimořádné platby či v hotovosti v kanceláři C13 budovy školy.

Neúspěšné inkaso

Neprošla-li Vám inkasní platba (zjistíte na výpisu z účtu), kontaktujte referentku ekonomického úseku. ŠJ inkasuje pouze jednou měsíčně, nemůže provádět dodatečná inkasa a nemá oprávnění zjišťovat, proč jednotlivé platby neprošly (podle zásady nejsem vlastník účtu = nedostanu informace).

Možné případy problémů s inkasem:

 • nedostatečné množství finančních prostředků na účtu,
 • požadovaná částka přesáhla Vámi zadaný finanční limit (není inkasována žádná částka, ani do výše finančního limitu),
 • povolení k inkasu jste dali např. jen pro školní rok a zapomněli jste souhlas obnovit,
 • došlo ke změně čísla účtu (původní účet byl zrušen a nový nenahlášen),
 • limit jste nezadali jako měsíční, ale např. na 10 měsíců atd.

V případě nesnází je možné mimořádně zaplatit jednorázovým příkazem, vložením hotovosti na účet nebo hotově v kanceláři C13 budovy školy. Ve všech případech kontaktujte referentku ekonomického úseku pro přesné instrukce. Po zaslání peněz tímto mimořádným způsobem je potřeba zavolat (595 781 540, 739322160) nebo poslat e-mail (jidelna(zavináč)spsch.eu) a požádat o přihlášení obědů. Pokud nepožádáte o přihlášení, peníze sice budou připsány na konto strávníka, ale obědy uvařeny nebudou.

Bankovní spojení:

 • účet pro souhlas s inkasem: 2101445833/2010
 • účet pro mimořádné platby: 2101445833/2010 (platby jen s přiděleným variabilním symbolem – v aplikaci iStravné – www.strava.cz – políčko Informace)