Den ve škole

Akce je připravena pro žáky kteří se připravují studovat na střední škole, zajímají se hlavně o chemii, přírodní vědy, přírodu a výpočetní techniku.

Program je rozdělen na dvě části:

  • První část je věnována praktické činnosti, ve které si žáci sami, pod dohledem našich vyučujících a ve spolupráci s našimi žáky, vyzkouší v laboratořích jednoduché chemické pokusy. V učebně IKT si pak vyzkouší některé výukové programy.
  • Druhou část programu tvoří prohlídka školy, ukázka odborných učeben a beseda o vzdělávacích programech SPŠCH.

Termíny akce.

(V současné chvíli už je přihlášování ukončeno!)

  • pondělí 17. prosince 2018
  • úterý 18. prosince 2018

Program začíná v 8:00 a končí nejpozději ve 13:00.

OMLUVENKA pro základní školu.