Erasmus+ CIVEEL

Projekt Erasmus+ CIVEEL (Spolupráce v oblasti odborného vzdělávání pro evropský trh práce)

Naše škola se stala partnerem v projektu, jehož cílem je vzájemná výměna postupů a dobré praxe v oblasti odborného vzdělávání. Jedná se o partnerství mezi školami ve Francii (region Grand Est), Polsku (Lublinské vojvodství) a České republice (Moravskoslezský kraj). Organizaci projektu v České republice zaštiťuje Krajský úřad MSK a hlavním koordinátorem projektu je francouzská národní agentura, která zároveň celý projekt i financuje.

Projekt trvá od 1.9 2017 do 31.8 2019. V první fázi proběhly projektové mobility pedagogů (prosinec 2017 – Francie, únor 2018 – Česká republika, duben 2018 – Polsko), jejichž účelem bylo seznámení se s prostředím a získání informací pro žákovské mobility, které se uskuteční od září 2018 do června 2019.

V současné době probíhá výběr žáků a příprava výměnných pobytů ve školním roce 2018/2019.

Odkaz na portál Moravskoslezského kraje, kde je zveřejněna informace o proběhlém červnovém setkání regionálních koordinátorů projektu CIVEEL:

https://www.msk.cz/cz/skolstvi/setkani-regionalnich-koordinatoru-v-ramci-projektu-civeel-117749/

Propagační videa škol zapojených do projektu: