Informace o přípravném kurzu

Základní informace

Kurz koná škola každý rok v měsících březen – duben před přijímacími zkouškami. Přihlášky se podávají prostřednictvím fomuláře, který bude zveřejněn na webových stránkách školy v termínu od prosince do naplnění kurzů.

Platba kurzovného: č. ú. 9530761/0100

 • Přihláška na kurz ČJL VS 1701, částka 400 Kč.
 • Přihláška na kurz MAT VS 1702, částka 400 Kč.
 • Přihláška na oba kurzy VS 1703, částka 800 Kč.

Částku je nutno uhradit do 31. 1. 2018.

Kurz je realizován v pěti dvouhodinových lekcích (2 x 45 minut) pro každý předmět (matematika, český jazyk). Probíhá od 15:30 h. do 17:00 h. O dalších podrobnostech budete informováni přibližně od poloviny února.

Plánované termíny

Pondělky

 • 26. 2. 2018
 • 5. 3. 2018
 • 19. 3. 2018
 • 26. 3. 2018
 • 9. 4. 2018

Středy

 • 28. 2. 2018
 • 7. 3. 2018
 • 21. 3. 2018
 • 28. 3. 2018
 • 4. 4. 2018