Často kladené dotazy

Přihlášky a odhlášky

Jakým způsobem se přihlašují obědy?

Obědy přihlašuje automaticky program v okamžiku, kdy se připravuje inkasní platba na příští měsíc, tzn. před 15. dnem měsíce.

Jakým způsobem se odhlašují obědy?

Obědy lze odhlásit pouze dálkově (www.strava.cz, telefonicky, e-mailem). Při odhláškách prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky musíte znát číslo stravovací karty nebo číslo strávníka. Preferovaným způsobem je služba iStravné. Uzávěrka odhlášek je v 13:00 předchozího stravného dne.

Pokud má naše škola ředitelské volno, jsou moje obědy odhlášeny?

Hromadnou odhlášku provede jídelna pouze na základě písemného oznámení ředitelství dané školy. Tzn. automaticky se nic takového neprovádí.

Dochází během prázdnin k vynulování osobních preferencí (např. stálých odhlášek)?

Ne, pokud si např. ve školním roce 2015/2016 nastavíte, že nebudete chodit v sudé týdny, pak i v roce 2016/2017 budete mít sudé týdny trvale odhlášeny.

Platby stravného

Jak si zřídím inkasní platbu?

Na svém bankovním účtu vytvořte tzv. souhlas s inkasem (povolení k inkasu). Tento souhlas je ve prospěch účtu školní jídelny, který má číslo 2101445833/2010. Nezadávejte žádný variabilní, specifický nebo konstantní symbol. Limit platby omezte na 1.000 Kč. Některé banky ještě vyžadují povolený počet opakování plateb, v tom případě nastavte jednou měsíčně. Povolení k inkasu časově neomezujte. Až strávník ukončí stravování, povolení zrušíte.

Jakým způsobem se evidují platby stravného ve školní jídelně?

Každému strávníkovi je při registraci do školní jídelny vytvořeno jeho osobní konto, jednoznačně identifikované tzv. číslem strávníka. Inkaso z vašeho bankovního účtu se provádí k 15. dni v měsíci. V případě, že Česká spořitelna oznámí, že inkaso neprošlo, jsou obědy na příští měsíc odhlášeny a inkasní platba stornována. Z technických a finančních důvodů nelze platit poštovní poukázkou či pomocí SIPO.

Pokud na obědy nechodím, nemusím za ně platit?

Samozřejmě musíte, protože obědy, které nejsou odhlášeny, se normálně uvaří a připraví k výdeji. Jestliže tedy na obědy nechodíte, pak vám propadají a zbytečně přicházíte o své peníze.

Zjistím-li nesrovnalost ve vyúčtování, jak a kdy ji mám reklamovat?

Reklamujte ji ve ŠJ (jidelna(zavináč)spsch.eu) a to nejlépe ihned po obdržení výpisu. Dohledávání po několika měsících je technicky i časově velmi náročné.

Musím přes prázdniny rušit souhlas s inkasem?

Nemusíte, na červenec a srpen se inkaso neprovádí. První inkaso na následující školní rok proběhne 15. srpna.

Platím obědy dvěma dětem. Musím mít dva souhlasy k inkasu?

Nemusíte, stačí jen jeden. Pozor ale na nastavený limit na inkasovanou částku. Ten musí pokrývat dvojnásobek běžně inkasované částky za obědy.

Moje dítě nemá oběd, protože neprošlo inkaso. Jak je to možné?

K tomuto nepříjemnému stavu může dojít několika způsoby. Je nutné zkontrolovat, zda má jídelna vaše správné číslo účtu (stává se, že rodiče změní banku, aniž by nás informovali, takže se pokoušíme inkasovat ze starého, již neexistujícího účtu). Dále je třeba ověřit, zda skutečně máte zřízen souhlas s inkasem (tedy ne trvalý příkaz nebo příkaz k inkasu); pokud ano, zda nemáte nastaven příliš nízký limit pro inkasovanou částku; občas se stane, že rodiče povolí inkaso do určité částky (např. 700 Kč) na rok, ale správně ho měli povolit na měsíc. V případě, že je všechno v pořádku, musíte kontaktovat svou banku s žádostí o vysvětlení. Školní jídelna dostává pouze informaci o tom, že se inkaso nepodařilo provést, ale nemá žádnou možnost zjistit, proč se tak stalo.

Neprošlo nám inkaso, co teď?

Především nepanikařte. Stát se to může, naštěstí naše jídelna pamatuje i na tuto situaci.

Pro vyřešení problému musíte znát evidenční číslo strávníka. To je uvedeno po přihlášení do služby iStravné a najdete ho také na výpisu z vašeho účtu jako variabilní symbol neprovedené inkasní platby. Pokud ho neznáte, zavolejte či napište do jídelny a zde o sdělení požádejte. Musíte se však identifikovat jinak, např. rodným číslem.

Poté pošlete na účet 2101445833/2010 částku 700 Kč (nebojte se, přeplatek vám bude zaúčtován do příští zálohy). Je nesmírně důležité, abyste uvedli evidenční číslo strávníka jako variabilní symbol! Bez tohoto symbolu nemůžeme platbu přiřadit.

Jakmile vložíte peníze hotově nebo je pošlete ze svého účtu, zavolejte druhý pracovní den dopoledne (595 781 540, 739322160) a domluvte se, odkdy mají být přihlášeny obědy. Můžete také poslat e-mail nebo provést přihlášení obědů ve službě iStravné.

Jak mám rozumět měsíčnímu vyúčtování?

Počáteční stav konta udává, kolik peněz bylo na účtu strávníka první den v daném měsíci. Předpis za stravu vyčísluje cenu obědů, které byly v daném měsíci objednány a uvařeny. Konečný zůstatek konta udává stav účtu poslední den daného měsíce; tato částka se bude shodovat příští měsíc s počátečním stavem konta. Dále se ve výpisu objevují řádné platby (inkaso, přeplatky), event. také mimořádné platby na účet.

Stravovací karty

Jak je to se stravovací kartou po registraci nového strávníka?

Strávníci SPŠ chemické a stavební – ISIC karta (nebo karta sloužící pro vstup do budovy) bude automaticky aktivována.

Strávníci SOU stavební a dřevozpracující – vyzvednou optickou kartu  (nebo mohou aktivovat ISIC kartu) v kanceláři C13 v budově školy.

Strávníci WG – vyzvednou stravovací kartu u paní kuchařky ve výdejně WG.

Strávníci Gym. Hladnov – vyzvednou stravovací kartu u paní kuchařky ve výdejně Gym. Hladnov.

Strávníci SPŠ Zengrova – ISIC karta bude automaticky aktivována.

 

Kolik stojí stravovací karta? (při ztrátě, zcizení či znehodnocení)

První stravovací (optická) karta je zdarma, za každou další se platí 35 Kč.

Kde stravovací kartu získám?

Kartu zakoupíte v kanceláři C13 budovy školy nebo ve výdejně své školy po zaplacení částky.

Kdy stravovací kartu získám?

Karty se strávníkům vydávají ihned po zaplacení částky v kanceláři C13 nebo následující stravný den od požádání a úhrady částky ve své výdejně.

Ukončení stravování

Nechci se již stravovat, co mám pro to udělat?

Za prvé je nutné toto oznámit školní jídelně, a to písemnou formou k rukám referentky ekonomického úseku. Ta od zadaného data, kdy se již nebudete stravovat, odhlásí obědy a zablokuje konto. Dále musíte zrušit souhlas s inkasem. Případné přeplatky vám budou vráceny na váš účet při dalším inkasu.

Přešel jsem na jinou školu, ale jídelna mi stále strhává peníze za obědy. Proč?

Škola jídelnu neinformuje o změnách ve stavu žáků. Strávník sám musí ukončit stravování předepsaným postupem.

Musím po ukončení stravování vracet kartu/čip?

Ne, karta/čip vám zůstává.

Jsem maturant. Ukončíte mi stravování automaticky?

Ne, pokud nás o to písemně nepožádá daná škola.

Stravování v době nemoci

Pokud onemocním, může na obědy chodit někdo jiný?

Ne, protože po dobu nemoci nemáte nárok na stravu. Výjimkou je první den nemoci, kdy se již oběd nepodařilo včas odhlásit.

Pokud onemocním, může mi obědy vyzvedávat zákonný zástupce a nosit je domů?

Ne, protože po dobu nemoci nemáte nárok na stravu. Výjimkou je první den nemoci, kdy se již oběd nepodařilo včas odhlásit.

Co je to neoprávněná strava?

V případě, že se strávník nevzdělává ve škole (např. z důvodu nemoci), nemá nárok na oběd. Pokud si ho včas neodhlásí, nejenže tento oběd propadá, ale strávník navíc musí doplatit částku do plné ceny oběda. Vyhláška stanoví jedinou výjimku – v případě prvního dne neplánované absence se o neoprávněnou stravu nejedná. Úhradu neoprávněné stravy budeme stahovat ze stravného. V případě vzniku neoprávněné stravy bude strávník informován vedením své školy (e-mailem, tištěným dokladem, …).

Mohou nastat tyto případy:

1. žák „sedí v lavici“, oběd nevyzvedne – není neoprávněná strava

2. žák „nesedí v lavici“ (nemoc, divadlo, lyžařský kurz, …), oběd nevyzvedne – je neoprávněná strava