O školní jídelně

Školní jídelna je součástí Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského a Gymnázia od roku 1988. Zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. V roce 2010 došlo k rozsáhlé rekonstrukci školní jídelny. Díky této rekonstrukci, zahrnující např. výměnu ventilace, stavební úpravy kuchyně aj., splňuje školní jídelna všechny zákonné požadavky.

ŠJ ve své hlavní činnosti v současné době stravuje sedm středních škol. Celkem v těchto školách je okolo 1350 stravovaných žáků. Školní jídelna má čtyři výdejní místa:

  • jídelnu při Střední průmyslové škole chemické, kde jsou všechna jídla připravována,
  • výdejnu v prostorách Wichterlova gymnázia, Ostrava – Poruba,
  • výdejnu v prostorách Gymnázia Hladnov, Ostrava – Slezská Ostrava
  • výdejnu v prostorách Střední průmyslové školy, Ostrava – Vítkovice.

Mimo tuto hlavní činnost byla  zřizovatelem povolena i doplňková činnost, která je využívána k zajištění stravování cizích strávníků.

V současné době vaří ŠJ okolo 1300 obědů denně.

V ceně oběda mají strávníci:

  • polévku,
  • hlavní jídlo – ve výdejně SPŠCH výběr ze dvou druhů, v ostatních výdejnách bez možnosti výběru,
  • salát nebo ovoce,
  • nápoj (čaj, ovocné šťávy, džus, minerálka, neperlivá voda, ochucené mléko, …).

Při přihlášení ke školnímu stravování v zařízení školního stravování vstupuje zákonný zástupce nezletilého strávníka, popř. zletilý strávník, se školním zařízením do právního vztahu a obě strany se tak zavazují  k poskytování/odběru stravovacích služeb dle právních předpisů (zákon č.561/2004 Sb., školský zákon a vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování) a rovněž dle pokynů stanovených vnitřními předpisy školní jídelny (Vnitřní řád školní jídelny).

Používaný program

K evidenci strávníků, jejich osobních dat, plateb, objednávek, výdeje obědů a dalších údajů používáme program Stravné od společnosti VIS Plzeň, s. r. o.