Klub přátel školy

Vznik spolku

Spolek Klub přátel školy při Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského, z. s.  byl na Ministerstvu vnitra zaregistrováno 12.10.1998 pod IČ 68916868 a v současné době je zapsán u  rejstříkového soudu v Ostravě.

Cíl činnosti

Podpora výchovně-vzdělávacího procesu ve škole dle plánu práce školy, zajišťování efektivního kontaktu s rodiči žáků.

Orgány sdružení

 • plénum (tvoří členové spolku)
 • výbor spolku
 • předseda spolku
 • kontrolní komise

Výbor spolku se schází jedenkrát měsíčně nebo dle potřeby.

Členství

Členem spolku se může stát každá přispívající osoba včetně zástupců sponzorských organizací. Příspěvek pro školní rok 2019/2020 činí min. 300 Kč, lze jej uhradit do 31. 10. 2019 na bankovní účet spolku. Do zprávy pro příjemce je nutné napsat jméno a třídu žáka. Každý člen má právo kontrolovat činnost výboru a nahlížet do účetnictví.

Hospodaření

KPŠ vede účet číslo 2301643690/2010 u KB Ostrava a účetnictví. Hospodaření pravidelně kontroluje kontrolní komise.

Aktivity spolku

 • podpora školních aktivit žáků
  • sportovní aktivity a soutěže (doprava, půjčovné, odměny, drobné sportovní vybavení aj.)
  • studentská odborná činnost (částečné hrazení nákladů spojených s reprezentací a se stážemi nejlepších zástupců školy )
  • jazyková výuka a zájezdy do jazykově zajímavých zemí (příspěvek na náklady během zahr. výjezdu např. do Velké Británie, Rakouska…)
  • finanční příspěvek 200 Kč maturantům, kteří byli členy KPŠ celou dobu studia
  • mimoškolní činnosti (kulturní a sportovní aktivity)
  • poznávací výlety a exkurze (částečná úhrada cestovného, vstupného aj.)
 • příspěvek výdaje na školní akce pro sociálně slabé žáky
 • příspěvek na pořádání školního plesu
 • podpora zajišťování odborné literatury pro školní knihovnu
 • podpora nákupu spotřebního materiálu pro výuku dle požadavků předmětových komisí

Dokumenty

Zápisy z výboru

Do 31.10.2019 je možné zaplatit členský příspěvek a odevzdat přihlášku do spolku. Následně bude svolána schůzka nominovaných členů výboru a bude ustanoven výbor spolku.

Kontaktní osoba

 • Bc. Lenka Hablová
 • telefon: 595 781 541
 • e-mail: lenka.hablova(zavináč)spsch.eu