Maturitní zkouška

Podzimní maturitní období 2017

Podzimní termíny pro konání ústních zkoušek společné části a profilových zkoušek jsou stanoveny předběžně na

  • 11. 9. 2017 – 4.B
  • 12. 9. 2017 – 4.A
  • 13. 9. 2017 – 4.C

Předběžný harmonogram zkoušek

Jméno Třída TU Obor Předmět Zkouší Datum Příprava Zkoušení
Kubík Radim 4.B Ši AP ANJ Vk, Na 11.09.2017 7:20 7:40
Pacíková Michaela 4.B Ši AP ANJ Vk, Na 11.09.2017 7:40 8:00
Ramszová Klaudie 4.B Ši AP ANJ Vk, Na 11.09.2017 8:00 8:20
Martináková Natálie 4.B Ši AP ČJL Ad, Le 11.09.2017 8:20 8:40
Jeřábek Petr 4.B Ši AP ČJL Ad, Le 11.09.2017 8:40 9:00
Kubík Radim 4.B Ši AP ČJL Le, Ad 11.09.2017 9:00 9:20
Ramszová Klaudie 4.B Ši AP ČJL Ad, Le 11.09.2017 9:20 9:40
Jančo Radek 4.B Ši AP ČJL Ad, Le 11.09.2017 9:40 10:00
Spáčil Jan 4.B Ši AP ČJL Ad, Le 11.09.2017 10:00 10:20
Stašáková Magdaléna 4.B Ši AP CHE Kl, Řp, Ši 11.09.2017 10:25 10:40
Kubík Radim 4.B Ši AP CHE Kl, Řp, Ši 11.09.2017 10:40 10:55
Jeřábek Petr 4.B Ši AP CHE Kl, Řp, Ši 11.09.2017 10:55 11:10
Válková Nela 4.B Ši AP CHE Kl, Řp, Ši 11.09.2017 11:10 11:25
Jančo Radek 4.B Ši AP CHE Kl, Řp, Ši 11.09.2017 11:25 11:40
Kubík Radim 4.B Ši AP FAS Va, Řp 11.09.2017 11:40 11:55
Jeřábek Petr 4.B Ši AP CHT Ja, Řp 11.09.2017 11:55 12:10
Hodnoticí schůzka 12:30
Jméno Třída TU Obor Předmět Zkouší Datum Příprava Zkoušení
Fajkošová Tereza 4.A Kh AP ČJL Ad, Le 12.09.2017 7:20 7:40
Galvas Marek 4.A Kh AP ČJL Ad, Le 12.09.2017 7:40 8:00
Hanzelka Dominik 4.A Kh AP ČJL Ad, Le 12.09.2017 8:00 8:20
Fajkošová Tereza 4.A Kh AP CHE Kl, Řp, Ši 12.09.2017 8:20 8:35
Haftová Barbora 4.A Kh AP CHE Kl, Ši, Řp 12.09.2017 8:35 8:50
Tarkotová Karolína 4.A Kh AP CHE Kl, Ši, Řp 12.09.2017 8:50 9:05
Janečková Hana 4.A Kh AP CHE Kl, Ši, Řp 12.09.2017 9:05 9:20
Satková Kateřina 4.A Kh AP CHE Kl, Ši, Řp 12.09.2017 9:20 9:35
Fajkošová Tereza 4.A Kh AP ANC Mo, Řp 12.09.2017 9:35 9:50
Pomajbová Tereza 4.A Kh AP ANC Řp, Mo 12.09.2017 9:50 10:05
Janečková Hana 4.A Kh AP ČJL Ad, Le 12.09.2017 10:00 10:20
Satková Kateřina 4.A Kh AP ČJL Ad, Le 12.09.2017 10:20 10:40
Tarkotová Karolína 4.A Kh AP ČJL Ad, Le 12.09.2017 10:40 11:00
Fajkošová Tereza 4.A Kh AP ANJ Ny, Na 12.09.2017 11:00 11:20
Polášková Veronika 4.C/3 Šc AP GEO Vo, Šc 12.09.2017 11:20 11:35
Hodnoticí schůzka 12.09.2017 11:55
Jméno Třída TU Obor Předmět Zkouší Datum Příprava Zkoušení
Zarecká Zuzana 4.C No LY ANJ No, Mk 13.09.2017 8:00 8:20
Hložanka Martin 4.C No LY BIO Fr, Vl 13.09.2017 8:25 8:40
Čupková Kristýna 4.C No LY BIO Fr, Vl 13.09.2017 8:40 8:55
Zarecká Zuzana 4.C No LY BIO Fr, Vl 13.09.2017 8:55 9:10
Hložanka Martin 4.C No LY ČPR Fr, Šc 13.09.2017 9:10 9:25
Milatová Veronika 4.C No LY BIO Fr, Vl 13.09.2017 9:25 9:40
Zarecká Zuzana 4.C No LY ČJL Ad, Le 13.09.2017 9:35 9:55
Hložanka Martin 4.C No LY ČJL Ad, Le 13.09.2017 9:55 10:15
Čupková Kristýna 4.C No LY ČPR Fr, Šc 13.09.2017 10:20 10:35
Zarecká Zuzana 4.C No LY ČPR Fr, Šc 13.09.2017 10:35 10:50
Punzová Daniela 4.C No LY ČPR Fr, Šc 13.09.2017 10:50 11:05
Hložanka Martin 4.C No LY MPO Fr, Su 13.09.2017 11:20
Zarecká Zuzana 4.C No LY MPO Ja, Va 13.09.2017 11:40
Hodnoticí schůzka 12:05

Výsledkový portál žáka

Pro podzimní maturitní období se týká pouze žáků, kteří maturují z kterékoliv části zkoušky ve společné části (ČJ, MA, AJ). I pro podzimní období bude portál zpřístupněn a bude třeba udělit souhlas.

Přihlášky a související termíny

Přihlášky byly odeslány na školní e-mail 13. 6. 2017. Odevzdejte je vyplněné na podatelnu do 21. 6. 2017. Přihlášku můžete obdržet i vytištěnou ve škole, pokud o to požádáte.

  • 26. 6. 2017. Poslední možný termín, kdy mohou žáci předat svou vyplněnou a podepsanou přihlášku řediteli školy. Žáci mohou přihlášku předat řediteli školy i prostřednictvím osoby, která bude mít plnou moc od žáka podávajícího přihlášku. Náš školní termín je 21. 6. 2017.
  • 7. 7. 2017. Poslední možný termín, kdy musí žák potvrdit správnost údajů uvedených ve výpisu z přihlášky k MZ.
  • 16. 8. 2017. Zpřístupnění možnosti generování pozvánek k písemným zkouškám SČ MZ v podzimním zkušebním období 2017 k poskytnutí žákům.

Uznání úspěšně vykonané písemné práce z českého jazyka a literatury

Žákům, kteří v jarním zkušebním období maturitní zkoušky 2017 úspěšně vykonali písemnou práci z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky, ale zároveň nebyli z důvodu neukončení závěrečného ročníku studia k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období dále připuštěni, může být výsledek úspěšně vykonané písemné práce uznán a nebudou tedy písemnou práci znovu konat. Žákům bude výsledek písemné práce v podzimním zkušebním období uznán pouze za předpokladu, že úspěšně ukončí závěrečný ročník studia v tomto školním roce do 31. srpna.

  • Přestože žákovi, který neukončil úspěšně ročník, může být písemná práce z českého jazyka uznána, musí ji mít přihlášenu. (Žáci, kteří neukončili ročník, podávají přihlášku pro podzimní zkušební období k řádnému termínu zkoušky, tedy si přihlašují celou komplexní zkoušku.)
  • U generovaných přihlášek k podzimnímu zkušebnímu období budou mít žáci, kteří neukončili ročník, ale zároveň úspěšně vykonali písemnou práci z českého jazyka a literatury, informaci o možném uznání této dílčí zkoušky uvedenu v řádku pro příslušný předmět. Stejná informace bude uvedena také na výpisu z přihlášky.
  • Žáci, kteří z výše uvedených důvodů nebudou v podzimním zkušebním období již písemnou práci z českého jazyka znovu konat, přestože ji budou mít přihlášenu, nebudou k této dílčí zkoušce rozsazeni do učebny a nebudou ji mít uvedenu ani na pozvánce k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období.

Uznání praktické maturitní zkoušky

Žákům hlásícím se k MZ, kteří v příslušném školním roce (tj. v projektu MZ2017) vykonali úspěšně praktickou nebo písemnou profilovou zkoušku a následně neukončili poslední ročník vzdělávání, uzná ředitel školy výsledek této dříve vykonané zkoušky v souladu s §81 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. V tomto případě je nutné danou zkoušku přihlásit i v projektu MZ2017P (výsledek zkoušky bude ředitelem zapsán dodatečně do protokolu o výsledcích profilové části MZ žáka).

Informace platné pro školní rok 2016/2017

Výsledkový portál žáka

Na tomto portálu se registrují všichni maturanti školy. Registrace na Výsledkový portál žáka je zpřístupněna na adrese vpz.cermat.cz pro maturanty v jarním období v měsíci březnu.

Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. Výsledkový portál žáka je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka, a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu. K registraci na výsledkovém portálu žáka budou maturanti potřebovat tzv. Autentizační kód VPŽ, který je součástí výpisu přihlášky k maturitní zkoušce, který jim předal ředitel školy e-mailovou poštou.