Maturitní zkouška

Podzimní maturitní období 2017

Podzimní termín pro konání ústních zkoušek společné části a profilových zkoušek je stanoven na 12. a 13. září 2017 (úterý, středa), pokud nebude třeba harmonogram rozšířit o další den – ještě opravné zkoušky rozhodnou o připuštění některých žáků k podzimní maturitě.

Informace platné pro školní rok 2016/2017

Výsledkový portál žáka

Na tomto portálu se registrují všichni maturanti školy. Registrace na Výsledkový portál žáka je zpřístupněna na adrese vpz.cermat.cz pro maturanty v jarním období v měsíci březnu.

Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. Výsledkový portál žáka je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka, a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu. K registraci na výsledkovém portálu žáka budou maturanti potřebovat tzv. Autentizační kód VPŽ, který je součástí výpisu přihlášky k maturitní zkoušce, který jim předal ředitel školy e-mailovou poštou.