Neoprávněná strava

Neoprávněná strava

Dle vyhlášky číslo 107/2005 Sb., o školním stravování, má žák nárok na odběr oběda ve zvýhodněné ceně dle finančního normativu po dobu svého pobytu ve škole v rámci plnění svých povinností během vzdělávání a první den své neplánované nepřítomnosti ve škole. V ostatních případech žák na odběr oběda ve zvýhodněné ceně nárok nemá (jedná se o neoprávněnou stravu) a je povinen si na dobu své předpokládané nepřítomnosti obědy odhlásit. Pokud tuto povinnost nesplní a obědy neodhlásí, uhradí za tyto neodhlášené obědy (odebrané i neodebrané) skutečné náklady na přípravu jídla.

Vyhláška stanoví jedinou výjimku – v případě prvního dne neplánované absence se o neoprávněnou stravu nejedná.

Úhrada za neoprávněnou stravu bude stažena ze stravného. V případě vzniku neoprávněné stravy bude strávník informován vedením své školy (e-mailem, tištěným dokladem, …).

Mohou nastat tyto případy:

1. žák „sedí v lavici“, oběd nevyzvedne – není neoprávněná strava

2. žák „nesedí v lavici“ (nemoc, divadlo, lyžařský kurz, …), oběd nevyzvedne – je neoprávněná strava

Jak se neoprávněná strava počítá?

do 12/2017

plná cena obědu (potraviny + náklady)               64,10 Kč

cena za potraviny (platí strávník)                         30,-Kč

cena neoprávněné stravy (1 oběd)                 34,-Kč (0,10 Kč – haléř. vyrovnání)

 

od 01/2018

plná cena obědu (potraviny + náklady)               70 Kč

cena za potraviny (platí strávník)                         31 Kč

cena neoprávněné stravy (1 oběd)                39 Kč