Neoprávněná strava

Neoprávněná strava

Dle vyhlášky číslo 107/2005 Sb., o školním stravování, má žák nárok na odběr oběda ve zvýhodněné ceně dle finančního normativu po dobu svého pobytu ve škole v rámci plnění svých povinností během vzdělávání a první den své neplánované nepřítomnosti ve škole. V ostatních případech žák na odběr oběda ve zvýhodněné ceně nárok nemá (jedná se o neoprávněnou stravu) a je povinen si na dobu své předpokládané nepřítomnosti obědy odhlásit. Pokud tuto povinnost nesplní a obědy neodhlásí, uhradí za tyto neodhlášené obědy (odebrané i neodebrané) skutečné náklady na přípravu jídla.

Vyhláška stanoví jedinou výjimku – v případě prvního dne neplánované absence se o neoprávněnou stravu nejedná.

Úhrada za neoprávněnou stravu bude placena v hotovosti na základě vystaveného dokladu s uvedením dnů, kdy povinnost odhlásit odběr oběda strávník nesplnil. K úhradě bude strávník vyzván referentkou ekonomického úseku.

Jak se neoprávněná strava počítá?

plná cena obědu (potraviny + náklady)               64,10 Kč

cena za potraviny (platí strávník)                         30,-Kč

cena neoprávněné stravy (1 oběd)                       34,-Kč (0,10 Kč – haléř. vyrovnání)