Přijímací řízení pro rok 2019/2020

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky uchazečů (1. kolo):

Výsledky uchazečů (2. kolo):

  • (bude doplněno)

Vzory odvolání:

Informace o přijímacím řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro přijímání ke vzdělávání

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro přijímání ke vzdělávání

JPZ se ve školním roce 2018/2019 koná v těchto dnech:

  • 12. dubna 2019 – první termín
  • 15. dubna 2019 – druhý termín
  • 13. května 2019 – náhradní první termín
  • 14. května 2019 – náhradní druhý termín

Podrobné oficiální informace o JPZ včetně cvičných testů najde zájemce na stránkách Cermatu.

Bodový zisk z jednotných přijímacích zkoušek tvoří hlavní část celkového hodnocení uchazeče, dalšími složkami jsou výsledky vzdělávání na základní škole a účast v relevantních soutěžích. Přesná kritéria budou zveřejněna na tomto webu do konce ledna 2019.

Přihlášky ke vzdělávání

Pozor, přihláška má dvě strany, proto je třeba ji vytisknout oboustranně!

Podáváte-li přihlášku na dvě školy, je nutné přihlášku vytisknout 2× a doručit na obě školy. Obdobně postupujte v případě, že podáváte přihlášku na oba obory naší školy.