Přijímací řízení

Informace pro přijaté uchazeče

Třídní schůzky pro zákonné zástupce přijatých uchazečů se konají dne 12. 6. 2017 od 16 hodin ve školní jídelně .

Informace pro školní rok 2017/2018

Výsledky uchazečů v 2. kole

Do prvních ročníků školního roku 2017/2018 budeme přijímat celkem 90 žáků. Do oboru 28-44-M/01 Aplikovaná chemie 60 žáků a do oboru 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum 30 žáků.

Přihlášky předvyplněné údaji naší školy budou k dispozici na tomto webu. Přihlášku ke vzdělávání je nutno odevzdat řediteli školy do 1. března 2017.

Uchazeči se v prvním kole účastní jednotné přijímací zkoušky (dále JPZ) z českého jazyka a matematiky. JPZ koná každý žák dvakrát, tedy na obou školách, na které si podal přihlášku ke vzdělávání. Na jedné škole koná tuto zkoušku dvakrát jen tehdy, pokud si podal přihlášky na dva různé obory. Započítává se vždy lepší výsledek z každého testu.

Podrobné oficiální informace o JPZ včetně cvičných testů najde zájemce na stránkách Cermatu.

První řádný termín JPZ je 12. dubna 2017, druhý řádný termín 19. dubna 2017 (pořadí je uvedeno na přihlášce uchazeče). Pořadí škol na přihláškách nesouvisí s tím, o kterou školu má uchazeč větší zájem.

Bodový zisk z jednotných přijímacích zkoušek tvoří hlavní část celkového hodnocení uchazeče, dalšími složkami jsou výsledky vzdělávání na základní škole a účast v relevantních soutěžích. Přesná kritéria budou zveřejněna na tomto webu do konce ledna 2017.

Zadání didaktických testů jednotné přijímací zkoušky 2017 pro uchazeče

Přihlášky ke vzdělávání

Pozor, přihláška má dvě strany, proto je třeba ji vytisknout oboustranně!

Podáváte-li přihlášku na dvě školy, je nutné přihlášku vytisknout 2× a doručit na obě školy. Obdobně postupujte v případě, že podáváte přihlášku na oba obory naší školy.

Vzory odvolání