Přijímací řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Dny otevřených dveří ve školním roce 2018/19

  • pátek 16. listopadu 2018 (14:00 až 17:00)
  • sobota 1. prosince 2018 (9:00 až 14:00)
  • pátek 25. ledna 2019 (14:00 až 17:00)

Všem návštěvníkům doporučujeme přijít nejpozději hodinu před ukončením DOD, neboť program návštěvy včetně prohlídky školy je organizován přibližně na jednu hodinu trvání.

Dny ve škole ve školním roce 2018/19

  • pondělí 17. prosince 2018
  • úterý 18. prosince 2018

Den ve škole je akce založená na prožitku, kdy se žák stává na den studentem střední školy. Je připraveno plno zajímavých činností z okruhu chemických laboratoří, biologie, IKT a také prohlídka školy. Je možno si zakoupit předem oběd. Podrobnější informace hledejte v sekci Uchazeči – Den ve škole.

Informace o přijímacím řízení konaném ve školním roce 2017/2018

Do prvních ročníků školního roku 2017/2018 budeme přijímat celkem 90 žáků. Do oboru 28-44-M/01 Aplikovaná chemie 60 žáků a do oboru 78-42-M/05 Přírodovědné lyceum 30 žáků.

Přihlášky předvyplněné údaji naší školy budou k dispozici na tomto webu. Přihlášku ke vzdělávání je nutno odevzdat řediteli školy do 1. března 2018.

Uchazeči se v prvním kole účastní jednotné přijímací zkoušky (dále JPZ) z českého jazyka a matematiky. JPZ koná každý žák dvakrát, tedy na obou školách, na které si podal přihlášku ke vzdělávání. Na jedné škole koná tuto zkoušku dvakrát jen tehdy, pokud si podal přihlášky na dva různé obory. Započítává se vždy lepší výsledek z každého testu. Pořadí škol na přihláškách nesouvisí s tím, o kterou školu či obor má uchazeč větší zájem.

JPZ se koná ve dnech:

  • 12. dubna 2018 – první termín
  • 16. dubna 2018 – druhý termín
  • 10. května 2018 – náhradní první termín
  • 11. května 2018 – náhradní druhý termín

Podrobné oficiální informace o JPZ včetně cvičných testů najde zájemce na stránkách Cermatu.

Bodový zisk z jednotných přijímacích zkoušek tvoří hlavní část celkového hodnocení uchazeče, dalšími složkami jsou výsledky vzdělávání na základní škole a účast v relevantních soutěžích. Přesná kritéria budou zveřejněna na tomto webu do konce ledna 2018.

Přihlášky ke vzdělávání

Pozor, přihláška má dvě strany, proto je třeba ji vytisknout oboustranně!

Podáváte-li přihlášku na dvě školy, je nutné přihlášku vytisknout 2× a doručit na obě školy. Obdobně postupujte v případě, že podáváte přihlášku na oba obory naší školy.

Vzory odvolání