Podpora přírodovědných předmětů

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013

Prioritní osa

2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory

2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Číslo projektu

CZ.1.10/2.1.00/20.01213

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je modernizace výuky a metod vzdělávání a vytvoření kvalitního zázemí pro výuku přírodovědných předmětů za pomocí moderních didaktických pomůcek a výpočetní techniky. Toto vybavení umožní větší podíl praktické výuky a individuální řešení úloh oproti stávajícím frontálním demonstračním pokusům, u nichž je žák postaven do role pasivního pozorovatele. Prostřednictvím stavebních úprav a rozvodů elektroinstalace vzniknou učebny a laboratoře přírodovědných předmětů. Do vzniklých učeben či laboratoří budou pořízeny nové didaktické pomůcky pro výuku, ICT a nábytek.

Výstupy projektu

Výstupem projektu bude 10 inovovaných, modernizovaných či zrenovovaných laboratoří či učeben pro výuku přírodovědných předmětů; stavební úpravy a rozvody elektroinstalace; nákup vybavení pro zkvalitnění a zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů.

Partneři projektu

  • Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace
  • Gymnázium a Střední škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace
  • Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace
  • Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace
  • Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace
  • Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace
  • Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace
  • Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
  • Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
  • Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Financování projektu

Zdroj financování projektu Výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 9.530.182,62
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (85 %) 8.100.655,22
Spolufinancování příjemcem – Moravskoslezský kraj (15 %) 1.429.527,40

Doba realizace projektu

9/2010 – 10/2015

Kontaktní osoba

Ing. Radim Vajda, radim.vajda(zavináč)spsch.eu

ROP