Tvorba učebních materiálů podporujících zavádění ŠVP

Název operačního programu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název oblasti podpory:
1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

Název projektu:
Tvorba učebních materiálů podporujících zavádění ŠVP

Registrační číslo:
CZ.1.07/1.5.00/34.1051

Doba běhu projektu:
září 2012 až srpen 2014

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou a následným používáním nových učebních materiálů ve výuce. Tyto učební materiály jsou zacíleny na oblasti odbornou, jazykovou, společenskovědní, přírodovědní a oblast informačních technologií. Dojde k metodickému vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a zpracování materiálů i v tomto tématu.

Ověřené digitální učební materiály naleznete v Databázi výstupů projektů.

OP VpK