Erasmus+

Rozvoj polytechnických oborů v zahraničí

Naše škola byla ve Výzvě 2018 úspěšným žadatelem o tento projekt, jehož cílem je mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. Spolupracujeme se zprostředkovatelskou agenturou Agamos s.r.o., která nám sehnala vhodné partnery na sousedním Slovensku.

Projekt trvá od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2019 a celkový rozpočet je 26 291 €, přičemž tato částka je rozdělena na organizační náklady, cestovní náklady a individuální podporu jednotlivých účastníků.

Celkem vyjede na stáž 14 žáků a čtyři pedagogové. Výjezdy jsou rozděleny podle oborů, žáci Aplikované chemie jezdí do Fakultní nemocnice s poliklinikou Skalica, a.s. a žáci Přírodovědného lycea do NAPANTu (Národní park Nízké Tatry). V těchto střediscích jsou pro naše žáky zprostředkovány čtrnáctidenní odborné stáže, které jim budou následně uznány jako povinná praxe (na základě splněných jednotek učení, tzv. ECVETů). Zároveň obdrží dokument Europass Mobility, který bude cennou položkou v jejich životopisu.

V listopadu 2018 vyjeli dva žáci AP do Skalice, v dubnu 2019 8 žáků LY do NAPANTu, v červnu dva žáci AP do Skalice a na podzim 2019 se chystá poslední výjezd 2 žáků AP opět do Skalice.

Rozvoj polytechnických oborů na Slovensku a v Polsku

Naše škola byla ve Výzvě 2019 úspěšným žadatelem o tento projekt, jehož cílem je mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě. Spolupracujeme se zprostředkovatelskou agenturou Agamos, s. r. o., která nám sehnala vhodné partnery na sousedním Slovensku, ale také v atraktivní lokalitě severního Polska.

Projekt potrvá od 1. 12. 2019 do 30. 9. 2021 a celkový rozpočet je 28 137 €, přičemž tato částka je rozdělena na organizační náklady, cestovní náklady a individuální podporu jednotlivých účastníků.

Celkem vyjede na stáž 14 žáků a čtyři pedagogové. Výjezdy jsou rozděleny podle oborů, žáci Aplikované chemie pojedou do Fakultní nemocnice s poliklinikou Skalica, a. s., se kterou už máme skvělé zkušenosti z právě běžícího projektu a žáci Přírodovědného lycea do Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior – Zespol Placowek Oswiatowych w Szczecinku, kde kromě získání odborných dovedností očekáváme také přínos v oblasti jazykového vzdělávání, jelikož v tomto případě bude komunikace v angličtině nutností.

V těchto střediscích budou pro naše žáky zprostředkovány čtrnáctidenní odborné stáže, které jim budou následně uznány jako povinná praxe (na základě splněných jednotek učení, tzv. ECVETů). Zároveň obdrží dokument Europass Mobility, který bude cennou položkou v jejich životopisu.

Výjezdy chemiků jsou naplánovány na 3/2020, 5/2020 a 11/2020 vždy po dvou žácích a výjezdy čtyřčlenných skupinek žáků lycea na 5/2020 a 5/2021.

odpovídá: Mgr. Barbora Weissová