eTwinning

V roce 2019 jsme spolupracovali s partnerskou školou ve Španělsku – Colegio Palacio de Granda ve městě Siero (Asturias).

Toto partnerství bylo postaveno na společném zapojení do projektu Ekoškola, naše vzájemná výměna zkušeností a spolupráce tedy probíhala především v této oblasti.

Jedním z kroků byla tvorba prezentací o škole a aktivitách spojených s ochranou životního prostředí. Členové Ekotýmu ze 3. L vytvořili prezentaci v angličtině a španělštině a ze Španělska jsme obdrželi také velmi zajímavou inspiraci.

V září 2021 jsme se zapojili do krátkého projektu European Language Day k Evropskému dni jazyků. Spolupráce se zúčastnilo 15 škol z různých evropských zemí. Společně jsme vytvořili video s pozdravy v různých evropských jazycích.

Natáčení pozdravů proběhlo v rámci jedné třídy a v prázdné škole. 😷

Náš třetí projekt jsme zahájili v říjnu 2021.

V projektu s názvem How does your European country fight against pandemics? spolupracujeme se školami ve Francii (Jean Moulin's TST2S) a v Polsku (IV LO im. ADAMA MICKIEWICZA w Warszawie).

Celkem je do projektu zapojeno 55 žáků, z toho z naší školy 17 (2.A SK1).

Jednotlivé aktivity se zaměřují na boj s pandemií Covidu 19 a s obezitou. Žáci se seznámí se situací v jiných evropských zemích a budou moci strategie boje s těmito nemocemi porovnat.

V rámci projektu se online propojíme s partnerskými školami, budeme diskutovat o otázkách, které nás v tomto kontextu zajímají, natočíme video a nakonec společně vytvoříme interaktivní prezentaci. Žáci si prohloubí své komunikační schopnosti, ICT dovednosti a rozšíří si kulturní rozhled.

odpovídá: Mgr. Jana Naščaková