eTwinning

V roce 2019 jsme spolupracovali s partnerskou školou ve Španělsku – Colegio Palacio de Granda ve městě Siero (Asturias).

Toto partnerství bylo postaveno na společném zapojení do projektu Ekoškola, naše vzájemná výměna zkušeností a spolupráce tedy probíhala především v této oblasti.

Jedním z kroků byla tvorba prezentací o škole a aktivitách spojených s ochranou životního prostředí. Členové Ekotýmu ze 3. L vytvořili prezentaci v angličtině a španělštině a ze Španělska jsme obdrželi také velmi zajímavou inspiraci.

V září 2021 jsme se zapojili do krátkého projektu European Language Day k Evropskému dni jazyků. Spolupráce se zúčastnilo 15 škol z různých evropských zemí. Společně jsme vytvořili video s pozdravy v různých evropských jazycích.

Natáčení pozdravů proběhlo v rámci jedné třídy a v prázdné škole. 😷

Náš třetí projekt jsme zahájili v říjnu 2021 a ukončili v březnu 2022.

V projektu s názvem How does your European country fight against pandemics? jsme spolupracovali se školami ve Francii (Jean Moulin's TST2S) a v Polsku (IV LO im. ADAMA MICKIEWICZA w Warszawie).

Celkem bylo do projektu zapojeno 55 žáků, z toho z naší školy 17 (2.A SK1).

Jednotlivé aktivity se zaměřovaly na boj s pandemií Covidu 19 a s obezitou.

V úvodu se žáci seznámili navzájem pomocí emailové komunikace s přidělenými partnery ze zahraničí, natočili video, ve kterém se představili i jinou formou, vybrali si hlavní oblasti tématu, o které se později hlouběji zajímali - studovali nejrůznější zdroje, tvořili v menších skupinkách prezentace, při online setkáních si vzájemně kladli otázky směřující k tomu, co je nejvíce zajímalo, a zjišťovali podobnosti i rozdíly v pohledu partnerů na daný problém.

Součástí projektových aktivit bylo i natočení video prohlídky naší školy, která se žákům mimořádně povedla! Díky ní k nám mohli naši partneři alespoň virtuálně nakouknout a nutno říci, že mnozí k nám obratem chtěli jít studovat:-)

Žáci si prohloubili své komunikační schopnosti (zažili mnohé přirozené situace, které je ke komunikaci vyzývaly a motivovaly), naučili se pracovat s novými IT nástroji (od sdílených dokumentů pro skupinovou práci přes Google formuláře a jejich tvorbu až k práci s myšlenkovými mapami či tvorbě interaktivních prezentací). Krom toho se obohatili o mnoho zajímavých informací o kultuře a každodenním životě našich přátel v Polsku i ve Francii.

V závěrečném dotazníku jsme všichni zhodnotili přínos, kterým pro nás projekt byl. Výsledky nám ukázaly, které aktivity byly pro účastníky nejzábavnější, zda se naučili něco nového, jak hodnotí organizaci projektu či zda by se ho v budoucnu měli zájem zúčastnit znovu. Jsme rádi za velmi pozitivní zpětnou vazbu, na které budeme stavět!

Za tento projekt nám byl udělen Domem zahraniční spolupráce Národní certifikát kvality.

odpovídá: Mgr. Jana Naščaková