Talentcentrum

Talentovaní žáci ZŠ a SŠ bádají společně

Projekt je zaměřen na podporu talentovaných žáků základních a středních škol v oblasti chemie, biologie, fyziky a geografie. Cílem projektu je vyhledávání talentovaných žáků, jejich podpora, motivace a následný rozvoj talentu v dané oblasti. Součástí projektu je také přírodovědná místnost tzv. „talentcentrum“, která je zázemím, kde se talentovaní žáci naší školy, ale i základních škol setkávají, seznamují se, komunikují a spolupracují na daných problémových, projektových a badatelských úlohách. Dochází tak k neustálému rozvoji jejich talentu a zároveň k rozvoji důležitých klíčových kompetencí. Žáci jsou plně podpořeni při přípravě a výběru témat různých odborných prací (např. SOČ, maturitní práce). Žáci se mohou účastnit různých letních škol, odborných pobytů pro talentované žáky přírodovědných oborů, odborných exkurzí, odborných praxí atd.

Talentcentrum mají možnost využít naši žáci, ale také ostatní školy po domluvě s garantkou Mgr. Markétou Zajacovou. Talentcentrum je otevřeno každé úterý od 14:00 do 16:00 nebo po individuální dohodě. Zájemci o návštěvu talentcentra se hlásí telefonicky nebo e-mailem garantce.

V talentcentru nabízíme tyto aktivity:

  • „hravá chemie“, pokusy s plyny, roztoky i ohněm

  • práce s elektrostavebnicemi Boffin, optické klamy a další fyzikální pokusy

  • cytologické, botanické, zoologické i anatomické bádání v biologii

Koordinátor: Mgr. Markéta Zajacová (+420 731 480 519)

Dokumenty

odpovídá: Mgr. Markéta Zajacová