Život je chemie II

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Konkrétní akce jsou:

 • Doučování

 • Odborník do výuky

 • Stáže pedagogů

 • CLIL

 • Klub pro žáky

 • Projektový den mimo školu (10 žáků = 1)

 • Koordinátor

 • DVPP Matematická gramotnost

 • DVPP ICT

 • DVPP Osobnostně sociální rozvoj

 • DVPP Projektová výuka

odpovídá: Ing. Radim Vajda, MBA