Život je chemie II

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Konkrétní akce jsou:

 • Doučování
 • Odborník do výuky
 • Stáže pedagogů
 • CLIL
 • Klub pro žáky
 • Projektový den mimo školu (10 žáků = 1)
 • Koordinátor
 • DVPP Matematická gramotnost
 • DVPP ICT
 • DVPP Osobnostně sociální rozvoj
 • DVPP Projektová výuka
odpovídá: Ing. Radim Vajda