Erasmus+ CIVEEL

Erasmus+ CIVEEL

Projekt Erasmus+ CIVEEL (Spolupráce v oblasti odborného vzdělávání pro evropský trh práce) Naše škola se stala partnerem v projektu, jehož cílem je vzájemná výměna postupů…

Přečíst článek →
Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech

Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech

Od února 2018 se naše škola zapojila do realizace projektu „Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity“, reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003971, financovaného z…

Přečíst článek →
Život je chemie

Život je chemie

Přečíst článek →
Ekoškola

Ekoškola

Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program, v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie…

Přečíst článek →
SPŠCH - garant Chemické olympiády

SPŠCH – garant Chemické olympiády

Od letošního roku (2017) garantuje naše škola praktickou část Chemické olympiády – kategorie E ve školním, krajském a národním kole. Úkolem autorského kolektivu, ve složení…

Přečíst článek →