Život je chemie

Život je chemie

Přečíst článek →
Ekoškola

Ekoškola

Ekoškola (Eco-Schools) je mezinárodní program, v rámci kterého se žáci učí o environmentálních tématech a zároveň sami usilují o minimalizaci a třídění odpadů, úspory energie…

Přečíst článek →
SPŠCH - garant Chemické olympiády

SPŠCH – garant Chemické olympiády

Od letošního roku (2017) garantuje naše škola praktickou část Chemické olympiády – kategorie E ve školním, krajském a národním kole. Úkolem autorského kolektivu, ve složení…

Přečíst článek →
Vize školy

Vize školy

Motto: „Příroda je život, život je chemie, chemie je budoucnost.“ V naší škole usilujeme o to, abychom žáky vedli k samostatnosti, smyslu pro zodpovědnost, týmové…

Přečíst článek →
Hodně úspěchů ve školním roce 2016/2017

Hodně úspěchů ve školním roce 2016/2017

Prázdniny nám skončily a nastal čas vrátit se zpět do školních lavic. V tomto roce po dlouhé době budeme mít jen dva obory – Aplikovanou…

Přečíst článek →