Výroční zprávy

Výroční zprávy

Výroční zprávy o činnosti 2014/2015 2015/2016 Výroční zprávy o hospodaření 2015 Starší výroční zprávy jsou k nahlédnutí na sekretariátu školy v úředních hodinách.

Přečíst článek →
Dejme zelenou aplikované chemii

Dejme zelenou aplikované chemii

Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Číslo a název globálního grantu: CZ.1.07/1.1.24 –…

Přečíst článek →
Podpora přírodovědných předmětů

Podpora přírodovědných předmětů

Operační program ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013 Prioritní osa 2. Podpora prosperity regionu Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb Dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání Číslo…

Přečíst článek →
Modernizace chemických laboratoří na SPŠ chemické v Ostravě

Modernizace chemických laboratoří na SPŠ chemické v Ostravě

Operační program ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013 Prioritní osa 2. Podpora prosperity regionu Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb Dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury…

Přečíst článek →
Tvorba učebních materiálů podporujících zavádění ŠVP

Tvorba učebních materiálů podporujících zavádění ŠVP

Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Název projektu: Tvorba učebních…

Přečíst článek →