Erasmus+ CIVEEL

Erasmus+ CIVEEL

Projekt Erasmus+ CIVEEL (Spolupráce v oblasti odborného vzdělávání pro evropský trh práce) Naše škola se stala partnerem v projektu, jehož cílem je vzájemná výměna postupů…

Přečíst článek →
Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech

Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech

Od února 2018 se naše škola zapojila do realizace projektu „Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity“, reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003971, financovaného z…

Přečíst článek →
Život je chemie

Život je chemie

Přečíst článek →
Dejme zelenou aplikované chemii

Dejme zelenou aplikované chemii

Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název oblasti podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Číslo a název globálního grantu: CZ.1.07/1.1.24 –…

Přečíst článek →
Podpora přírodovědných předmětů

Podpora přírodovědných předmětů

Operační program ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013 Prioritní osa 2. Podpora prosperity regionu Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb Dílčí oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání Číslo…

Přečíst článek →