Povinné informace

Informace o škole

Oficiální název: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace

Sídlo: Středoškolská 2854/1, Ostrava-Zábřeh, 700 30

Škola je:

 • příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje (zřizovací listina ZL/31/2001)
 • zapsána v rejstříku škol a školských zařízení (IZO 600017753)
 • plátcem DPH (DIČ CZ00602124)

Identifikátory

 • IČO: 00602124
 • DIČ: CZ00602124
 • IZO: 000602124
 • REDIZO: 600017753
 • IČP: 1001895746

Součásti školy

 • střední škola: IZO 000602124
 • školní jídelna: IZO 110551001
 • školní jídelna – výdejna: IZO 150078013

Kapacita

 • škola: 496 žáků
 • školní jídelna: 1 800 jídel denně

Obory vzdělání

 • 28-44-M/01: Aplikovaná chemie (nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 360)
 • 78-42-M/05: Přírodovědné lyceum (nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 136)

Oba obory vzdělání jsou čtyřleté, v denní formě studia, zakončené maturitní zkouškou.

Zřizovatel

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, 702 18; IČO: 70890692

Čísla účtů

 • škola: 2601445821/2010
 • školní jídelna: 2101445833/2010

Ředitel

Ředitel školy Ing. Jiří Kaličinský byl jmenován do funkce Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, na základě doporučení konkurzní komise, jmenováním ze dne 14. 7. 1998 (č. j. 22 860/98-26) s účinností od 1. 8. 1998. Jmenování podepsal Ing. Stanislav Karabec, vrchní ředitel sekce správní. Dne 31. 5. 2001 byl potvrzen ve funkci Radou Moravskoslezského kraje. Rada kraje jej na základě výsledků konkurzního řízení dne 19. 6. 2012 svým usnesením číslo 113/7454 jmenovala ředitelem na další funkční období.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš mu 28. 3. 2011 předal Medaili MŠMT 2. stupně za vynikající pedagogickou činnost.

Hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák mu 22. 3. 2013 předal Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost.

Pravomoci ředitele a jeho působnost jsou dány zákonem číslo 561/2004 Sb.

odpovídá: Ing. Jiří Kaličinský