Povinné informace

Informace o škole

Oficiální název: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace

Sídlo: Středoškolská 2854/1, Ostrava-Zábřeh, 700 30

Škola je:

 • příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje (zřizovací listina ZL/31/2001)

 • zapsána v rejstříku škol a školských zařízení (IZO 600017753)

 • plátcem DPH (DIČ CZ00602124)

Identifikátory

 • IČO: 00602124

 • DIČ: CZ00602124

 • IZO: 000602124

 • REDIZO: 600017753

 • IČP: 1001895746

Součásti školy

 • střední škola: IZO 000602124

 • školní jídelna: IZO 110551001

 • školní jídelna – výdejna: IZO 150078013

Kapacita

 • škola: 496 žáků

 • školní jídelna: 1 800 jídel denně

Obory vzdělání

 • 28-44-M/01: Aplikovaná chemie (nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 360)

 • 78-42-M/05: Přírodovědné lyceum (nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 136)

Oba obory vzdělání jsou čtyřleté, v denní formě studia, zakončené maturitní zkouškou.

Zřizovatel

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, 702 18; IČO: 70890692

Čísla účtů

 • škola: 2601445821/2010

 • školní jídelna: 2101445833/2010

Ředitel

Ing. Radim Vajda, MBA, byl na základě vyhraného konkurzního řízení jmenován s účinností od 1. 8. 2021 ředitelem školy.

Pravomoci ředitele a jeho působnost jsou dány zákonem číslo 561/2004 Sb.

odpovídá: Ing. Radim Vajda, MBA