Zázemí školy

Sportovní zázemí

Relaxační místa

Bufet

Studentská rada

Klub přátel školy

Knihovna