Klub přátel školy

Vznik spolku

Spolek Klub přátel školy při Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského, z. s., byl na Ministerstvu vnitra zaregistrován 12. 10. 1998 pod IČ 68916868 a v současné době je zapsán u rejstříkového soudu v Ostravě.

Cíl činnosti

Podpora výchovně-vzdělávacího procesu ve škole dle plánu práce školy, zajišťování efektivního kontaktu s rodiči žáků.

Orgány sdružení

 • plénum (tvoří členové spolku)

 • výbor spolku

 • předseda spolku

 • kontrolní komise

Výbor spolku se schází jedenkrát měsíčně nebo dle potřeby.

Členství

Členem spolku se může stát každá přispívající osoba včetně zástupců sponzorských organizací. Příspěvek pro školní rok 2021/2022 činí min. 300 Kč. Do 31. 10. 2021 je možné odevzdat přihlášku do spolku a zaplatit členský příspěvek převodem na účet; do zprávy pro příjemce je nutné napsat jméno a třídu žáka. Každý člen má právo kontrolovat činnost výboru a nahlížet do účetnictví.

Hospodaření

KPŠ vede účet číslo 2301643690/2010 (Fio banka Ostrava) a účetnictví. Hospodaření pravidelně kontroluje kontrolní komise.

Aktivity spolku

 • podpora školních aktivit žáků

 • sportovní aktivity a soutěže (doprava, půjčovné, odměny, drobné sportovní vybavení aj.)

 • studentská odborná činnost (částečné hrazení nákladů spojených s reprezentací a se stážemi nejlepších zástupců školy )

 • jazyková výuka a zájezdy do jazykově zajímavých zemí (příspěvek na náklady během zahr. výjezdu např. do Velké Británie, Rakouska…)

 • finanční příspěvek 200 Kč maturantům, kteří byli členy KPŠ celou dobu studia

 • mimoškolní činnosti (kulturní a sportovní aktivity)

 • poznávací výlety a exkurze (částečná úhrada cestovného, vstupného aj.)

 • příspěvek výdaje na školní akce pro sociálně slabé žáky

 • příspěvek na pořádání školního plesu

 • podpora zajišťování odborné literatury pro školní knihovnu

 • podpora nákupu spotřebního materiálu pro výuku dle požadavků předmětových komisí

Dokumenty

Výbor

Po 1. 11. 2021 bude svolána schůzka nominovaných členů výboru a bude ustanoven výbor spolku.

Kontaktní osoba

 • Bc. Lenka Hablová

 • telefon: 556 307 430

 • e-mail: lenka.hablova@spsch.eu

odpovídá: Bc. Lenka Hablová