Studentská rada

Jsme skupina studentů, která se nebojí jít proti proudu a obětovat trochu svého času pro něco, co má smysl. Účastnit se zasedání a vymýšlet akce, které se pak mohou zorganizovat. Nejsme jen kolegové, co si chodí jednou za měsíc sednout do kroužku a pracovat. Jsme kamarádi, co mají stejný cíl, CÍL NĚCO ZMĚNIT. Změnit něco, co se nám zrovna nelíbí. Udělat ze školy místo, kam se studenti budou těšit. Udělat z chemické jinou školu. Pro naše spolužáky jsme již vytvořili odpočinkovou zónu, kde se nachází malý gauč a knihovna. Na Den žen jsme spolužačky a učitelky odměnili krásnými růžemi. Pro těžká rána jsme zavedli v bufetu každou desátou kávu zdarma. A mnoha dalších.

Jsme součástí třech větších organizací, a to České Středoškolské Unie, Národního parlamentu dětí a mládeže a parlamentu dětí a mládeže Moravskoslezského kraje. Každý rok se účastníme nejedné akce těchto organizací. Sbíráme zde nové zkušenosti, které pak aplikujeme na vedení celé Studentské rady.

V prosinci jsme se pokusili vypsat žádost o dotaci v rámci programu Miniprojekty dětí a mládeže Moravskoslezského kraje. Čekání bylo dlouhé a ukrutné, ale povedlo se. Během března jsem se dozvěděli o našem úspěchu ve výběrovém řízení. V dubnu se vyřídily všechny formality, peníze byly připsány na účet a hotovo.

Více informací se dozvíte v našich letáčcích.


odpovídá: Mgr. Barbora Weissová