Spotřební koš

Spotřební koš

Každá školní jídelna musí dodržovat výživové normy, které jsou dané v příloze I vyhlášky 107/2005 o školním stravování. Tyto normy rozdělují spotřebované potraviny do skupin a uvádějí, kolik gramů potravin v každé skupině musí strávník v průměru za měsíc dostat. Pro celý mechanismus výpočtu spotřeby a porovnání s normami se vžil název „spotřební koš“ – ten se stal důležitým ukazatelem kvality práce jídelny a předmětem kontrol.

 

Platí tato pravidla:

  • Plnění norem se vyhodnocuje pouze pro školní stravování, tedy ne pro učitele nebo jiné dospělé strávníky.
  • Do spotřeby se započítává nákupní váha potravin (tedy brambory nebo cibule i se slupkou, maso včetně ořezu nebo kosti apod.) Je do ní zahrnut i odpad vzniklý čištěním, opracováním apod.
  • Norma spotřeby je stanovena pro jednotlivé věkové kategorie (3-6 let, 7-10 let, 11 – 14 let, 15 a více let).
  • Norma spotřeby je pro každou kategorii stanovena buď pouze na oběd nebo i na celodenní stravování.
  • Odebírá-li strávník jinou denní kombinaci jídel (např. dopolední svačina a oběd), určuje se norma tak, že celkové denní výživové dávky se počítá v průměru 18% na snídani, 15% na přesnídávku, 35% na oběd, 10% na odpolední svačinu a 22% na večeři.
  • Normy jsou stanoveny jednak pro klasickou výživu (zahrnující maso), jednak pro laktoovovegetariánskou výživu.
  • Výpočet plnění norem musí jídelna provádět pravidelně každý měsíc, stanovuje v něm průměr na žáka v dané kategorii
  • Dodržování spotřeby v každé skupině má svou toleranci, obvykle +- 25 %, ale v některých skupinách je to jinak. Např. normu spotřeby cukrů a tuků není možno překročit nad 100 %, ovoce, zelenina a luštěniny se naopak musí plnit pouze jen nad 100%, je dokonce povoleno plnění i nad 125%.

A jak se daří plnit Spotřební koš naší jídelně, si můžete přečíst zde – spotřební koš – červen 2019