Školní poradenské pracoviště

Mgr. René Gavlas

  • školní psycholog
  • konzultační dny: pondělí a úterý

Mgr. Irena Mlčáková

  • výchovná poradkyně
  • konzultační hodiny: úterý 8:55–9:40, pátek 10:00–10:45

Ing. Hana Moravcová

  • výchovná poradkyně
  • konzultační hodiny: pátek 8:55–9:40

Mgr. Jiří Šolc

  • školní metodik prevence
  • konzultace na požádání nebo po dohodě

Komunikace s lidmi s poruchou autistického spektra