Přijímací řízení pro rok 2021/2022

  1. kolo přijímacího řízení

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:

  1. Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole podle výroku VIII. a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

  2. Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Přijetí do vyššího ročníku vzdělávání

Žádost o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání dle § 63 zákona č. 561/2004 Sb. (formulář přihlášky najdete na stránce Uchazeči) musí být podána do 23. srpna a podle přiložených dokumentů bude stanovena rozdílová zkouška konaná nejpozději 30. srpna.

Nedílnou součástí přihlášky jsou:

  • vysvědčení o absolvování povinné školní docházky

  • vysvědčení z předcházející střední školy

  • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

odpovídá: Mgr. Jana Vlčková