Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Základní informace

Ve školním roce 2020/2021 plánujeme přijmout 60 žáků oboru Aplikovaná chemie a 20 žáků oboru Přírodovědné lyceum.

Podrobné informace pro uchazeče hlásící se na školní rok 2020/2021 budou zveřejněny do konce ledna 2020.

Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) se budou konat v těchto dnech:

  • xx. dubna 2020 – první termín
  • xx. dubna 2020 – druhý termín
  • xx. května 2020 – náhradní první termín
  • xx. května 2020 – náhradní druhý termín

Podrobné oficiální informace o JPZ včetně cvičných testů najde zájemce na stránkách CZZV.

Bodový zisk z jednotných přijímacích zkoušek tvoří hlavní část celkového hodnocení uchazeče, dalšími složkami jsou výsledky vzdělávání na základní škole a účast v relevantních soutěžích.

Přihlášky ke vzdělávání

  • Aplikovaná chemie, naše škola jako první, zdravotní způsobilost je vyžadována
  • Aplikovaná chemie, naše škola jako druhá, zdravotní způsobilost je vyžadována
  • Přírodovědné lyceum, naše škola jako první, zdravotní způsobilost není vyžadována
  • Přírodovědné lyceum, naše škola jako druhá, zdravotní způsobilost není vyžadována
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro obor Aplikovaná chemie

Podáváte-li přihlášku na dvě školy, je nutné přihlášku vytisknout 2× a doručit na obě školy. Obdobně postupujte v případě, že podáváte přihlášku na oba obory naší školy.