Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Oznámení

Vyhlášení bylo aktualizováno v důsledku stávající mimořádné situace.

V souvislosti s řešením mimořádné situace se mění termíny přijímacích zkoušek. Zkouška proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. O přesném termínu budete informováni s předstihem. Podrobné oficiální informace naleznete na webu Jednotná přijímací zkouška.

Základní informace

Ve školním roce 2020/2021 plánujeme přijmout 60 žáků oboru Aplikovaná chemie a 30 žáků oboru Přírodovědné lyceum.

odpovídá: Mgr. Jana Naščaková