Přijímací řízení pro rok 2020/2021

Základní informace

Ve školním roce 2020/2021 plánujeme přijmout 60 žáků oboru Aplikovaná chemie a 30 žáků oboru Přírodovědné lyceum.

Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) se budou konat v těchto dnech:

  • 14. dubna 2020 – první termín
  • 15. dubna 2020 – druhý termín
  • 13. května 2020 – náhradní první termín
  • 14. května 2020 – náhradní druhý termín

Podrobné oficiální informace o JPZ včetně cvičných testů najde zájemce na stránkách CZZV.

Bodový zisk z jednotných přijímacích zkoušek tvoří hlavní část celkového hodnocení uchazeče, dalšími složkami jsou výsledky vzdělávání na základní škole a účast v relevantních soutěžích.

odpovídá: Mgr. Jana Naščaková