Přijímací řízení pro rok 2023/2024

1. kolo přijímacího řízení

Přijetí do vyššího ročníku vzdělávání

Žádost o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání dle § 63 zákona č. 561/2004 Sb. (formulář přihlášky najdete na stránce Uchazeči) musí být podána do 23. srpna a podle přiložených dokumentů bude stanovena rozdílová zkouška konaná nejpozději 30. srpna.

Nedílnou součástí přihlášky jsou:

  • vysvědčení o absolvování povinné školní docházky

  • vysvědčení z předcházející střední školy

  • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání

odpovídá: Ing. Radim Vajda, MBA