Přijímací řízení pro rok 2020/2021

2. kolo přijímacího řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Vyhlášení bylo aktualizováno v důsledku stávající mimořádné situace.

V souvislosti s řešením mimořádné situace se mění termíny přijímacích zkoušek. Zkouška proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. O přesném termínu budete informováni s předstihem. Podrobné oficiální informace naleznete na webu Jednotná přijímací zkouška.

odpovídá: Mgr. Jana Vlčková