Den ve škole

Akce je připravena pro žáky, kteří se připravují ke vzdělávání ve střední škole a zajímají se hlavně o chemii, přírodní vědy, přírodu a informační technologie.

Program je rozdělen do dvou částí:

  • První část je věnována praktické činnosti, ve které si žáci sami, pod dohledem našich vyučujících a ve spolupráci s našimi žáky, vyzkouší v laboratořích jednoduché chemické pokusy. V počítačové učebně si pak vyzkouší některé výukové programy.

  • Druhou část tvoří prohlídka školy, ukázka odborných učeben a beseda o vzdělávacích programech SPŠCH.

Termíny akce:

  • úterý 24. ledna 2023

  • středa 25. ledna 2023

Program začíná v 8:00 a končí nejpozději ve 13:00.

Soubory:

odpovídá: Mgr. Daniel Kuliha