Den ve škole

Z důvodů vládních nařízení se akce ruší.

Akce je připravena pro žáky, kteří se připravují ke vzdělávání ve střední škole a zajímají se hlavně o chemii, přírodní vědy, přírodu a informační technologie.

Program je rozdělen do dvou částí:

  • První část je věnována praktické činnosti, ve které si žáci sami, pod dohledem našich vyučujících a ve spolupráci s našimi žáky, vyzkouší v laboratořích jednoduché chemické pokusy. V počítačové učebně si pak vyzkouší některé výukové programy.

  • Druhou část tvoří prohlídka školy, ukázka odborných učeben a beseda o vzdělávacích programech SPŠCH.

Termíny akce:

  • úterý 26. ledna 2021

  • středa 27. ledna 2021

Program začíná v 8:00 a končí nejpozději ve 13:00.

Soubory:

odpovídá: Ing. Radim Vajda