Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR

Základní informace

Soutěž je určena žákyním a žákům 8. a 9. tříd ZŠ.

Soutěž Mladý chemik je největší oborovou soutěží svého druhu, svým záběrem a významem přesáhla hranice regionu a stala se celorepublikovou záležitostí. Je zaměřena na propagaci chemie na základních školách. Soutěž pořádáme především proto, abychom žákům představili chemii jako poutavou a užitečnou vědu, která má široké uplatnění v praxi a která je i zajímavým a lukrativním studijním oborem.

Protože jsme si vědomi toho, že žáky je třeba dostatečně motivovat, připravujeme pro ně opět spolu s našimi partnery velmi atraktivní ceny, prohlídku SPŠCH Ostrava, exkurzi do BorsodChem MCHZ Ostrava a kurzy ve Světě techniky Dolní oblast Vítkovice.

Žáci v rámci soutěže musí prokázat vědomosti z chemie, ale i praktickou zručnost v laboratorním cvičení.

Časový harmonogram

1. kolo (školní)

Školní kolo proběhne do 25. 11. 2019 na přihlášených ZŠ. Účastníci soutěže musí napsat vědomostní test, který vypracují v hodině chemie na své ZŠ. Učitelé chemie sami vyhodnotí výsledky testu a vyberou 3 nejúspěšnější žáky z každé ZŠ, kteří postoupí do 2. kola.

2. kolo (krajské)

Krajské kolo se uskuteční 5. 12. 2019 na SPŠCH Ostrava. Toto kolo bude probíhat formou písemného testu. 30 nejúspěšnějších žáků postoupí do 3. kola. Pro žáky a jejich doprovod bude nachystána prohlídka školy.

3. kolo (regionální finále)

Regionální finále se uskuteční 21. 1. 2020 na SPŠCH Ostrava. V tomto kole se prověří praktické dovednosti třicítky nejlepších. Po práci v chemické laboratoři na SPŠCH se žáci a jejich doprovod zúčastní exkurze v BorsodChem MCHZ Ostrava. Vítězové 3. kola budou odměněni hodnotnými cenami. Do celostátního kola postupují minimálně 3 nejlepší žáci.

4. kolo (celostátní finále)

Celostátní finále se uskuteční 9. 6. 2020 na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Nejlepší žáci se mohou těšit na velice hodnotné ceny.

Slavnostní vyhlášení

Slavnostní vyhlášení proběhne ve Světě techniky v Dolní oblasti Vítkovice 28. 1. 2020.

Odkazy

Dokumenty

odpovídá: Ing. Dana Vaňková, Ph.D.