Úspěšní absolventi

Josef Pecinovský (1964)

 • spisovatel science fiction a westernů
 • autor počítačových příruček
 • laureát Ceny Karla Čapka 1986 a 1987
 • článek na Wikipedii

Ing. Aleš Zedník, Ph.D. (1977)

plk. Ing. Zdeněk Nytra (1980)

 • ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
 • senátor Senátu Parlamentu České republiky

prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D. (1986)

 • absolventka oboru Technická analytická a fyzikální chemie na Fakultě chemického inženýrství, VŠCHT Praha (Ing.)
 • absolventka programu Procesní inženýrství, obor Chemická metalurgie na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TUO (Ph.D.)
 • absolventka oboru Chemická metalurgie na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TUO (doc.)
 • jmenována profesorem oboru Ochrana životního prostředí na Hornicko-geologické fakultě, VŠB-TUO (prof.)
 • profesorka na Institutu environmentálních technologií, VŠB-TUO

RNDr. David Friedecký, Ph.D. (1994)

 • absolvent oboru Analytická chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • vedoucí Laboratoře dědičných metabolických poruch Fakultní nemocnice v Olomouci
 • vědecký pracovník Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • autor více než 44 vědeckých publikací
 • člen České společnosti chemické, České společnosti klinické chemie a Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism

RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D. (1994)

 • absolvent oboru Analytická chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (Mgr.)
 • absolvent oboru Botanika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (Ph.D.)
 • absolvent oboru Biochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (doc.)
 • docent na Katedře biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • vedoucí Centrálních laboratoří a podpory výzkumu
 • autor více než 30 vědeckých publikací
 • člen České chemické společnosti, Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci, České společnosti pro hmotnostní spektrometrii a Phytochemical Society of Europe

Mgr. Danuše Tarkowská, Ph.D. (1994)

 • absolventka oboru Analytická chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (Mgr.)
 • absolventka oboru Botanika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (Ph.D.)
 • odborná asistentka Laboratoře růstových regulátorů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
 • autorka více než 30 vědeckých publikací
 • členka České chemické společnosti, Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci, České společnosti pro hmotnostní spektrometrii a Phytochemical Society of Europe

Josef Lukáš (1995)

 • skialpinista, sjel jako první na světě K2 na lyžích

Kamil Godula, Ph.D. (1996)

 • vědecký pracovník Lawrence Berkeley National Laboratory
 • laureát ceny Alfred Bader Fellow in Organic Chemistry 2001–2002
 • laureát ceny Jack Miller Award for Excellence in Teaching 2003

Petra Němcová (1997)

Ing. Roman Nebel (2010)

 • 1.místo v krajském kole Chemické olympiády kat. E (2007/2008)
 • 3.místo v celostátním kole Chemické olympiády kat. E (2007/2008)
 • 1.místo v krajském kole Chemické olympiády kategorie B (2008/2009)
 • 2.místo v celostátním kole Chemické olympiády kat. E (2008/2009)
 • Nejúspěšnější žák středních škol v Moravskoslezském kraji (2008/2009)

Absolvoval odbornou středoškolskou praxi v Praze na Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd ČR, zaměřené na přípravu nanočástic materiálů pro elektrokatalýzu a jejich charakterizaci pomocí elektronového mikroskopu. Přednášel na Krajském odborném soustředění chemiků v Bystřici nad Olší 11. 8. 2009 (přednáška na téma „Odměrná analýza – volumetrie“) a 10. 8. 2010 (přednáška na téma „Základní laboratorní operace“). Náhradník české reprezentace na mezinárodní soutěži Grand Prix Chemique 2009.

Mgr. Vojtěch Kundrát (2011)

Titul Česká hlavička získal za práci na téma Syntéza vysoce substituovaných derivátů kyseliny kynurenové jako dále použitelných stavebních kamenů na výstavbu kombinatoriálních knihoven. Díky tomuto ocenění navázal spolupráci se zahraničními pracovišti v USA, zvláště s Washingtonskou univerzitou v Seattlu, kde po vykonání maturitní zkoušky nastoupí na několikaměsíční stáž a bude se zabývat tematikou výzkumu v oblasti hmotnostní spektrometrie.

Jeho další studium a aktivity v oblasti výzkumu ovšem směřují do brněnských Loschmidtových laboratoří při Masarykově univerzitě, konkrétně do výzkumné skupiny prof. Damborského, která se věnuje biotechnologickému výzkumu. Právě zde totiž vznikla jeho nejnovější, zatím poslední vědecká práce s názvem Enzymatické odbourávání halogenovaných polutantů za pomoci haloalkan dehalogenáz. S touto prací zvítězil v soutěži Chytrá řešení pro životní prostředí a získal 100 000 Kč na praktickou realizaci svého projektu.

Kromě toho je už zapojen do práce ve třech špičkových výzkumných ústavech v České republice, a to v pražském Agipenexu, pak v soukromé firmě zabývající se zakázkovým výzkumem, pro niž vypracoval nový postup na syntézu derivátů kyseliny kynurenové, a v Ústavu organické chemie při VŠCHT v Praze, kde se na výzkumné stáži začlenil do týmu doc. Kvíčaly. Zabývá se také biotechnologiemi na Ústavu experimentální biologie při Masarykově univerzitě, kde ve spolupráci s Loschmidtovými laboratořemi vynalezl novou metodu syntézy primárních alkoholů. Zde skloubil svůj dlouholetý zájem o environmentální témata se zkušenostmi z oblasti organické syntézy a analytické chemie. Vznikla tak nová technologie na čištění odpadních vod od haloorganických polutantů.

Vladimír Maryška (2011)

Stejně výjimečný je svými výsledky a přístupem ke studiu Vladimír Maryška. Během svého studia na střední škole získal řadu ocenění v různých soutěžích. Byl hostem vědeckých či univerzitních konferencí, na nichž sbíral úspěchy v podobě ocenění, zároveň tak reprezentoval svou SŠ i Moravskoslezský kraj. Úspěchy, jichž Vladimír Maryška během čtyř let svého studia dosáhl, podtrhuje fakt, že několik projektů, na kterých se podílel, nebo jsou jeho původním návrhem, mělo zahraniční i mezinárodní pole působnosti.

Zřejmě nejvýznamnější ocenění získal Vladimír v roce 2011, a to 2. Místo v soutěži „Chytrá řešení“ vyhlášené Ministerstvem životního prostředí České republiky za práci na téma Návrhy inovací v odpadovém hospodářství plastů. Tato práce byla vyhlášena i jako „Nápad roku“. Dalším úspěchem je 1. cena v projektu společnosti EUTIS – „Rozhoduj o Evropě“, která nabídla i možnost studijní cesty do Bruselu. V této souvislosti byl pozván na recepci Úřadu vlády České republiky.

Vladimír Maryška se pravidelně zúčastňoval Pražského studentského summitu, v jeho rámci i recepce na Egyptské ambasádě v Praze, v Centru OSN v Praze a také recepce v rezidenci primátora hlavního města Prahy.

Mezi úspěšné zahraniční projekty Vladimíra patří i stáž na Gazi University v Turecku, během níž tam přednesl svůj referát o českém školství. Na podzim roku 2009 byl pozván jako přednášející na první Středoškolskou politologickou konferenci uskutečněnou pod záštitou doc. PhDr. Lebedy, PhD. S příspěvkem „Vývoj komunistického mládežnického hnutí po r. 1989 ČR a ČSFR“ a tento příspěvek získal první místo. Se stejnou prací se roku 2010 v celostátní přehlídce SOČ umístil na šestém místě a byl pozván na třídenní konferenci EU-week-end.

Ve středoškolské odborné činnosti to však nebyl jeho první úspěch, již v roce 2009 získal společně s Vojtěchem Kundrátem 1. místo v krajském kole SOČ za projekt na téma „Ekologická reportáž z bývalého závodu Ostramo Vlček“. S touto prací se zúčastňoval řady konferencí: Celostátní ekologické konference pořádané Ministerstvem školství ČR, Krajské ekologické konference, Konference koordinátorů EVVO, Krajské konference parlamentu dětí a mládeže a školní ekologické konference. V rámci tohoto projektu také vznikla návaznost na projekt s podobnou tématikou, a to „Řešení ekologické katastrofy“, s níž se Vladimír v soutěži ABB pro středoškolské studenty umístil na 4. místě , účastni se Technického fóra 2010.