Výdejní doba obědů

Výdejní doba obědů:

  • výdejna SPŠCH                                             11:35 – 14:45
  • výdejna Wichterlovo gymnázium             11:30 – 14:15
  • výdejna Gymnázium Hladnov                   11:45 – 13:45
  • výdejna SPŠ Ostrava-Vítkovice                 12:30 – 14:30 (pátek do 13:45)

 

výdejna Wichterlovo gymnázium – výdej do jídlonosičů 11:00 – 11:30 a 13:45 – 14:10