Maturitní zkouška

Europass

Jde o dokument doplňující osvědčení o středoškolském vzdělání (vysvědčení o maturitní zkoušce). Vztahuje se k získané kvalifikaci – je stejný pro absolventy s totožným vzděláním. Na rozdíl od známek popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění slovně. Uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě.

Aplikovaná chemie

Přírodovědné lyceum

odpovídá: Mgr. Jana Vlčková