Maturitní zkouška

Jarní období 2021

Europass

Každý, kdo absolvoval střední školu v České republice, může získat dodatek k osvědčení. Je to dokument, který doplňuje osvědčení o středním a středním odborném vzdělání, konkrétně vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list a vysvědčení o maturitní zkoušce.

Výhody dodatku k osvědčení:

  • Využijete ho při hledání práce, brigády nebo dalšího studia.

  • Na rozdíl od známek dodatek slovně popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění.

  • Je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině).

Uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě.

Aplikovaná chemie

Přírodovědné lyceum

odpovídá: Mgr. Jana Vlčková