Maturitní zkouška

Jarní období 2020

Přihlášky a výpisy přihlášek

Od 2. 1. 2020 se žáci se přihlašují na Výsledkový portál žáka a udělí zde souhlas se zasíláním výsledkových dokumentů a dalších důležitých informací. K tomu budou potřebovat autentizační kód z Výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce (který jim byl zaslán emailem). V případě problémů se obrátí na TU či ZRE (Na).

Termíny společné části maturitní zkoušky podle jednotného zkušebního schématu:

  • PP CJL 8. 4. 2020 od 8:00
  • PP ANJ 30. 4. 2020 od 8:00
  • DT MAT 4. 5. 2020 od 8:00
  • DT ANJ 4. 5. 2020 od 13:00
  • DT CJL 5. 5. 2020 od 8:00

Termín nepovinné zkoušky Matematiky+ je určen na 6. 5. 2020 v 9:00. Tato zkouška bude organizována na spádové škole, nikoliv u nás. Přihlašování k této zkoušce probíhá přes Výsledkový portál žáka v prodlouženém termínu do konce ledna 2020.

Termíny praktických maturitních zkoušek

  • 4.A: 3.–6. 4. 2020
  • 4.B, 4.C: 1.–2. 4. 2020

Termíny ústních zkoušek společné a profilové části

  • 4.A: 18.–22. 5. 2020
  • 4.B, 4.C: 25.–29. 5. 2020
  • 4.L (včetně obhajob maturitních prací): 18.–22. 5. 2020

Dokumenty

Europass

Jde o dokument doplňující osvědčení o středoškolském vzdělání (vysvědčení o maturitní zkoušce). Vztahuje se k získané kvalifikaci – je stejný pro absolventy s totožným vzděláním. Na rozdíl od známek popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění slovně. Uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě.

Aplikovaná chemie

Přírodovědné lyceum

odpovídá: Mgr. Jana Naščaková